Utställningar


 Konstlandskapet Öland 2024

Konstrundan håller öppet 9 – 11 maj kl 11 – 17, och 12 maj kl 11 – 15.
Samlingsutställningen för Åkerbokonstnärerna äger rum i Sjögrens lada i Byxelkrok.