Om måleriet


Skarabe
Skarabe

Jag har målat sen slutet av 60-talet. I början olja, sen akvarell och akryl. På 70talets senare halva bodde jag i Göteborg. Målade där på kvällarna på Gustavus primus målarskola, som låg i gamla Haga, på den tiden mest rivningsfastigheter. Tecknade också kroki på Chalmers med arkitekterna på kvällstid. På dagarna läste jag medicin. 1981 flyttade jag till Sundsvall, där jag blev medlem i Sundsvalls kollektivverkstad. I början av 80-talet hade jag också förmånen att gå kurs för Arne Isacsson, Gerlesborgsskolan. Arne var, och är, en ikon inom akvarellmåleriet. Ett av hans bevingade ord är att akvarelltekniken kan sammanfattas i tre ord: ”Använd mera vatten”. Arne väckte också liv i intresset för bildens grammatik, och färgernas harmonik, pigmentens olika särart.
Det var min första kurs på Gerlesborgsskolan, sen har det blivit många fler, för Lars Holm, Anders Wallin , Lasse Andreasson m.fl.

I Sundsvall och uppe i Ångermanland, höga kusten hade vi träffar med andra inspirerande konstnärer, bl.a. Thage Nordholm, Johan Lundgren och Hans Erik Öberg

På senare år har jag haft flera återkommande lärare och inspirationskällor, bland annat Anders Wallin, Gunnel Moheim, Håkan Lager, med flera.  Sen ett antal år är jag medlem i Åkerbokonstnärerna på norra öland, en grupp som 2018 firade 50-årsjubileum.